Při vyplňování formuláře na stránkách www.southbohemiastar.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. South Bohemia Star s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení k ochraně vašich osobních údajů

Osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.southbohemiastar.cz zpracováváme, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a tyto údaje zlikvidujeme.

Jako provozovatel stránek www.southbohemiastar.cz, tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvednými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti. Záznam o registraci u Úřadu na ochranu osobních údajů